Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.
0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Arazide ve arşivde Mustafa Kemal’in izinde

Ahmet Yavuz’un yazdığı Başkomutan-Emsalsiz Lider kitabı, esas olarak Atatürk’ün 10 yıllık savaş (1912-1922) dönemindeki askerî performansına ve yaşananların analizine dayanıyor. Atatürk’ün karar alma ve uygulama süreçlerini, karşı tarafların bakışaçısı ve eylemleriyle de kıyaslayan eser, İstiklal Harbi’nin az bilinen-bilinmeyen kahramanlarını günışığına çıkarıyor.

Yirminci yüzyılın başla­rında müstesna bir in­san Türkiye’nin kaderini, dünya tarihinin rotasını değiş­tirdi. Fizikî ve ruhi coğrafyamı­zın sarsılmaz temellerini biçim­lendirdi. O’nun varlığı, kararları, uygulamaları, millet için nesil­den nesile devam eden bir kül­türel miras teşkil etti.

BAŞKOMUTAN EMSALSİZ
LİDER

AHMET YAVUZ

1912-1922 arasındaki 10 yıl­lık savaş döneminde Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çık­ması; Balkanlar’dan Trablus­garp’a, Çanakkale’den Suriye cephesine ve nihayetinde Sam­sun’dan Dumlupınar’a uzanan kurtuluş yolunu belirledi. Bu yolda verilen şehitler, yapılan fedakarlıklar, ödenen bedeller, çekilen acılar, Türkiye Cumhu­riyeti’nin bağımsızlığını ve sü­rekliliğini sağladı.

Başkomutan- Emsalsiz Lider kitabı, Türk milletinin varoluş mücadelesini Mustafa Kemal’in askerî kariyerini izleyerek anla­tıyor. O’nun hangi kritik dönem­de, hangi hayati kararı, nelere dayanarak aldığını ve bunların sonuçlarını tartışıyor. Sade­ce siyasi durum ve güç ilişkile­ri açısından değil, arazi bilgisi ve insan psikolojisi açısından da Mustafa Kemal’in tercih ve aksi­yonlarını analiz etmeye çalışıyor.

İdeolojik yaklaşımlara tes­lim olanlar, tarihe sadece bu­günden bakanlar, süslü-püslü sözlerle salt güzelleme yapanlar ve -belki de en önemlisi- O’nu geçmişe gömmeye çalışanlar için bu kitapta bir “malzeme” yok. Ancak fikri, eğilimi, inan­cı ne olursa olsun, Mustafa Ke­mal gerçeğine yaklaşmak için okuyan herkes, kitapta bugünkü hayatıyla ilgili bir birçok işaret bulacak.

Ahmet Yavuz bizi hem ara­zide hem arşivlerde bir zaman yolculuğuna çıkarıyor ama ayaklarımızı bugüne basarak… Mustafa Kemal’in izinde bugü­nü daha iyi anlamak, O’nu gele­ceğe taşımak için.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 4 Şubat 1923’te Akhisar Çiftlik İstasyonu civarında yapılan Süvari Kolordusu Tatbikatı’nda.

Devamını Oku

Son Haberler