Dünya Savaşı sırasında esir düşen Türk askerlerinden yüzlercesi bugün Myanmar'daki esir kamplarında tutulmuş; çoğu burada şehit olmuş ve gömülmüştü. On yıllarca ilgi gösterilmeyen mezarlar parçalandı; 2011'de yapılan son şehitlik ise orijinal mezartaşlarını, dönemin anı ve izlerini barındırmıyor.