Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.

Cengiz Yolcu

Mütareke’den Erken Cumhuriyet’e sol hareketler

Türkiye solunun tarihine dair iki önemli çalışma, İletişim Yayınları’ndan çıktı. Mete Tunçay ve Erden Akbulut tarafından hazırlanan kitaplardan ilki Milli Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası’nı, diğeri Mütareke İstanbulu’nda kurulan ve ağırlıklı olarak Rum işçilerin oluşturduğu bir işçi örgütü olan Beynelmilel İşçiler İttihadı’nı anlatıyor.

1908 Devrimi’nin artçı sarsıntıları

Aykut Kansu’nun Tür­kiye siyasî tarihi lite­ratürüne önemli bir katkı olan 1908 Devrimi ki­tabının ardından,...