Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.

Erken Ortaçağ

Kuzeyden ve doğudan Avrupa’yı istila eden iki savaşçı kavim

Bir tarafta İngiltere kıyılarını yağmalayan, Paris’te hakimiyet kuran ve Slavlar’ı ilk kez bir çatı altında toplayan Normanlar, diğer tarafta Hazar Denizi’nin güneyinden ve kuzeyinden Batı’ya ilerleyen, Bizans’a gazâ akınları düzenleyen Türkler. Benzerlikleri ve farklılıklarıyla Kuzey’in ve Doğu’nun iki savaşçı halkının 9. yüzyılda hareketlenen tarihi...

Son Haberler

Daha fazla makaleye göz atın

Güncel Haberler