Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.

Yeni Çıkan

Sözün başladığı yerdeyiz

Türkiye’de bu cümleyi değil de zıddını duymaya alışığız. Türkiye’de basının ne kadar tarihi varsa o kadar da basına yasağın tarihi vardır dersek herhalde abartmış olmayız. Gerek yönetenler, gerek yönetilenler olarak basınla “kavgalı” olmayan bir kesimimizi bulmak zor.

Denize sırtını çevirenlere inat

Yakın tarihimizde “Üç yanı denizlerle çevri­li….” diye başlayan nu­tuklar atan birçok politikacı, yönetici vardır....

Türkiye’nin dört sıkıyönetim dönemi

Sıkıyönetim, olağan yöne­tim usûlleri ve yetkile­riyle üstesinden geline­meyecek sorunlarla karşılaşıl­dığında başvurulan yönetim biçimlerinden birisi....

Son Haberler

Daha fazla makaleye göz atın

Güncel Haberler