BATI'DA EŞCİNSELLİK

Doğallıktan sapkınlığa hoşgörüden düşmanlığa

Batının eşcinsellikle ilgili tutumu, bunu bir günah olarak gören Yahudi- Hıristiyan geleneğiyle şekillendi, sapkınlık yozlaşma gibi yan anlamlar yüklendi. Bu köklü tabu, ancak günümüzde tarihçilerin alanına girdi.