0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

‘Dünyanın yazısı’nı yazdı

66 yılı aşkındır Milliyet’te çalışan Sami Kohen, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında binlerce haber, makale, röportaj bırakan Kohen, ölmeden 3 hafta öncesine kadar yazılarını yayımlamaya devam eden Milliyet’te aynı gazete için en uzun süre çalışan isim oldu. Gazetecilikteki mirası…

Milliyet gazetesiyle özdeş­leşen isimlerdendi Sami Kohen. 1954’te gazete kurul­duğunda oradaydı ve 66 yıl bo­yunca yazılarını Milliyet için yazdı. Türkiye’de aynı gazete için en uzun süre hizmet et­miş isimdi. 20 Nisan 1928’de İstanbul’da doğan Kohen’in babası Albert Kohen de bir ga­zeteciydi. Babasından miras gazeteciliğe önce onun Ladino ve Fransızca dillerinde 1939-1949 yılları arasında çıkardı­ğı La Boz de Türkiye gazetesi­ni Türkiye’nin Sesi ve Hafta­nın Sesi adlarıyla yayımlayarak başladı. Sonra Tan, Yeni İstan­bul, İstanbul Ekspres... Son­ra hep Milliyet. Milliyet’te dış haberler müdürü oldu ve yıllar boyunca bu görevini sürdürür­ken sayısız habere, makaleye, röportaja imza attı. Milliyet’in yanısıra ABD merkezli New York Times, Christian Science Monitor’da da makaleleri ya­yımlandı. Newsweek, The Gu­ardian, The Washington Post, The Economist ise zaman için­de Türkiye muhabirliğini yü­rüttüğü yabancı gazeteler ara­sındaydı. Gazetecilik yaşamı, 2007’de Özer Yelçe’nin kaleme aldığı Sami Kohen Dünyanın Yazısı ile kitaplaştı. 2021’de ise Nihal Boztekin’in Sami Kohen Anlatıyor: Ver Elini Dünya – 70 Yıllık Gazetecilik Serüveni ki­tabı yayımlandı.

25 Eylül’de son yazısını ya­yımladıktan sonra böbrek yet­mezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Kohen, 18 Ekim’de yaşamını yitirdi.

Hoca, Bakan, yazar…

Cumhuriyetle yaşıt bir hayat. Üniversite hocalığından milletvekilliğine, Millî Eğitim Bakanlığından RTÜK Başkanlığına çalışmakla, özellikle de eğitim için çalışmakla geçen 98 yıl.

Eski Millî Eğitim Baka­nı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin kuru­cusu, Marmara Üniversite­si’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, 98 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1923 yılında Eskişehir’de doğan, üniversiteye kadar tahsilini memleketinde tamamlayan Oğuz, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nu bitirdik­ten sonra Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk dokto­rası yaptı. 1950’de yurda dön­dükten sonra İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’n­da iktisat ve maliye dersleri verdi. 1951-1955 arasında Af­ganistan’daki Kabil Üniversi­tesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1958’de Anadolu Üniversite­si’nin temelini oluşturan Eski­şehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ni kurdu. Adalet Partisi’nden milletvekili se­çilerek parlamentoya girdi. 3. Süleyman Demirel hüküme­tinde Millî Eğitim Bakanlığı yaptı. 1978’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığına seçildi. 1982’de bu akademinin Marmara Üni­versitesi’ne dönüştürülmesin­den sonra rektörlüğe getirildi. 28 Şubat süreci sonrası Mart 1997’de RTÜK başkanlığına getirildi. Türkiye’de Zirai Re­formlar (1950), Beynelmilel Ticaret (1955), Avrupa Ekono­mik Topluluğu (1966), Genel İktisat Teorisi (1968), 80: Yıl Cumhuriyet’e Yaşıt Bir Hayat (2004) kitaplarını yazdı. 19 Ekim’de yaşamını yitirdi.

Devamını Oku

Son Haberler