Batı tarih anlatımının ilgisizliği ve Türk tarih yazımının milliyetçi söylemi arasında kalmış Osmanlı arkeolojisinin ilk dönemi; Fransa’nın en prestijli akademik kurumu Collège de France’ın Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü’ne seçilen Prof. Dr. Edhem Eldem’in konuşmacı olduğu konferansta tartışılıyor. Osman Hamdi Bey’in müdür olarak atandığı 1881’e kadar hakettiği derinlemesine ve eleştirel bir incelemeye konu olmamış Osmanlı arkeolojisinin ilk dönemleri hakkındaki bilgi eksikleri ve temel sorunlar, Eldem’in sunumuyla ele alınıyor.

Osmanlı arkeolojisinin ilk dönemlerine eleştirel bir bakış (1840-1880)
15 Mayıs
Ankara Üniversitesi, Farabi Salonu
(ifturquie.org)