YAŞLI DÜNYAMIZ bir süredir iklim krizinin pençesin­den ve etkilerinden kurtulmak için çıkış yolları arıyor. Son 100 yılda yaşanan hızlı kirlenme, bir türlü önü alınamayan doğa tahribatları iklim krizini derinleştirmeye devam edi­yor. Tüm dünyada biliminsanları çok az vaktimizin kaldı­ğını ürkütücü yeni verilerle ortaya koyuyor. Birçok hayvan ve bitki türü, neslinin tükenmesiyle karşı karşıya. Buzullar hızla eriyor, okyanuslarda çöpten adalar oluşuyor. Dünya­nın bir köşesi kuraklık ve yangınlarla boğuşurken, başka bir köşesinde aşırı yağışlardan kaynaklı sel felaketleri yaşanıyor. Gelişmiş ülkelerin obur ve vahşi büyüme he­deflerinin doğamızda açtığı yara, geleceğimizin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Dünyayı en az kirleten ülkelerin başında gelen Tür­kiye ise iklim kriziyle büyük bir hassasiyet ve özveriyle mücadele ediyor. Bu kirlenmede ve yakın gelecekte ya­şanması muhtemel kötümser senaryolarda katkısı bu­lunmayan ülkemiz, değişen koşulları yeniden ele alarak “yeşil kalkınma” hedefini güçlendirecek enstrümanlar ge­liştirmeye ve devreye sokmaya devam ediyor.

#tarih‘in Mart-Nisan 2022 sayısı tüm Türkiye’de bayide…