0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Peñabot’lar, 50 kuruşçular ekrandan ‘sallayanlar’…

Çin’de ‘50 Kuruş Partisi’, Rusya’da trol fabrikaları, Meksida’da Peñabot’lar… İktidarlar dünyanın dörtbir yanında sosyal medya hakimiyetini ellerinde tutmak için trolleri ve otomatik bot hesapları kullanıyor. Bu şekilde içeride ve dışarıdaki algıları yönetiyor, muhalif sesleri bastırıyor, arkalarındaki desteği olduğundan daha büyük gösteriyorlar.

Siyasi troller sadece Türki­ye’de görülen bir propa­ganda malzemesi değil. Kimi kaynaklar, bu gruplar için trol yerine “astroturf” ismi­ni kullanıyor. Kökeni suni çim markası “Astroturf”e dayanan terim İngilizce’de tabandan ge­len ve kendiliğinden halk olu­şumları için kullanılan “grass­roots” (çimen kökü) kavramının aksine; yapay olarak yaratılan, bir merkezden finanse ve kont­rol edilen, kendisine kitlesel taban hareketi süsü veren kam­panyalar için kullanılıyor.

Çin – 50 Kuruş Partisi

Çin’de hükümete bağlı olduk­ları iddia edilen, devlet destekli anonim internet siyasi yorum­cuları ve troller için kullanılan bu terim adını paylaşım başı ödenen ücretten (0.50 yuan) alı­yor. 50 kuruşçuların kamuoyu­nu Çin Komünist Partisi lehine manipüle etmek amacıyla Çin makamları tarafından tutulduk­ları söylentiler arasında. Ge­nellikle siyasi eleştirilere cevap vermek yerine gündemi değiş­tirmeye, Çin’in güçlü yönlerini, tek partinin başarılarını anlata­rak gidişatı farklı yöne çekmeye çalışıyorlar.

Rusya – Putin’in trol fabrikası

Devlet Başkanı Vladimir Pu­tin’le yakın ilişkileri olan res­toran sahibi Yevgeny Prigoz­hin’in finanse ettiği söylenen ve St. Petersburg’da dikkat çekmeyen bir büroda faaliyet gösteren “İnternet Araştırma­ları” (Internet Issledovaniya) 2016 ABD seçimlerini etkiledi­ği iddialarıyla gündeme geldi. Dönemin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump lehine, Hillary Clinton aleyhine propagan­da yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturmada “Amerikalı gi­bi gözüken ve sahte Amerikan kimlikleri oluşturan zanlılar, sosyal medyada Amerikalı kit­leleri hedefleyen sayfalar ve grupları yönetti. Ayrıca Ame­rikalı gibi gösterdikleri sayısız Twitter hesabı açtılar” denildi. Bir diğer iddiaya göre, Rus trol ordusunun elemanları, sade­ce Rusya’da kalmayıp ABD’ye de giderek, Clinton’ı protesto eden eylemlere katıldı.

Meksika – Peñabot’lar

Peñabot’lar, Enrique Peña Nie­to hükümetiyle ilgili olumsuz haberlerin Meksika halkına ulaşmasını engellemek için kul­lanıldığı iddia edilen otomatik sosyal medya hesaplarının ismi. Twitter’da hükümeti eleştiren etiketleri bastırmak, hükümet yanlısı etiketleri spam mesaj­larla doldurmak, karalama kam­panyaları ve tehditlerle muha­lifleri sindirmek gibi amaçlarla kullanıldılar. Bot hesaplar, arka­sında gerçek insanlar olan trol hesapların aksine otomatik ola­rak oluşturuldukları için sosyal ağlardaki normal etkileşim faa­liyetlerinden farklı davranmala­rıyla ayırt edilebiliyorlar.

Devamını Oku

Son Haberler

#tarih dergi ön izleme