Arşiv-Keser-Sap Kanunî’nin mektubu varsa Fransız koruduğu için var! Kanunî’nin 1526’da 1. François’ya yazdığı mektup, 494 yıldır Fransız arşivlerinde. Kanunî –son…...