Eşşiz ve görkemli mücevherli kılıçlar, hançerler, kalkanlar, ok ve yaylar, çadırlar, eyerler ve at koşumları, sancaklar, tuğlar, günlük hayata dair objeler ve tekstil örnekleri... 16., 17. ve 18. yüzyıla ait eserler, Türkiye dışındaki bu en büyük Osmanlı eserleri koleksiyonunda.