Dünya Beşeri Bilimler Konferansı (WCH), Liège Üniversitesi'nin ev sahipliğinde toplandı. Konferansın temel meselelerinden biri de, günümüzde Batı'da da yaygınlaşan; dar görüşlü milliyetçiliklerden, aşırı dinci hareketlerden kaynaklanan ayrımcılıkların üstesinden bilim yoluyla nasıl gelinebileceğiydi.