Ekim devrimi, Sovyet tipi devlet ve toplumun dönüşümü