Sarıyer’in ardındaki vadide yer alan sular Osmanlı döneminde İstanbul’un en cazip mesireleri arasındaydı. Bunların en ünlülerinden olan Kestane, Hünkâr, Fıstık,…...