34 yıl önce genç yaşta ölen Joseph F. Fletcher, Türkoloji alanındaki çalışmalarıyla ufuk açmış, ben dahil yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir hocaydı. Özellikle Orta Asya'da Çinggis Han sonrası İslâmi dönemlerdeki sosyal yapı ve tarikatlarla ilgilenmiş olan Fletcher, Çin'de İslâmiyet'in yayılması ve sonrasındaki gelişmeler üzerine yaptığı keşiflerle tanınmıştı.