Kırım Hanları, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun kuzey sınırında bağlaşık bir kuvvet teşkil ettiler. 16. yüzyılda inşasına başlanan Bahçesaray'daki Hansarayı, imparatorluğun başkentindeki Topkapı Sarayının küçük bir modelini andırıyordu.