Sözlü geleneğe göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin doğduğu yer, bugün Arnavutluk sınırına yakın bir dağ köyü. TİKA tarafından inşa edilen iki müze evde, Makedonya Türkmenlerinin hayatı ile Mustafa Kemal'in aile öyküsü anlatılıyor.