Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesi dönüşü İstanbul'da sıklıkla görüştüğü arkadaşı, Turing'in kurucusu, diplomat ve devlet adamı Reşit Saffet'dir (Atabinen). Bol bol kitap okuyan, kitaba düşkün bu iki aydın kişilik, imparatorluğun son yıllarında İstanbul'da bir süre aynı semtte, Beşiktaş-Akaretler'de otururlar. Dostlukları cumhuriyet devrinde de devam edecektir.