Orada durmak lâzım, zira diktatör Roma Cumhuriyeti’nde hakaret değil. Olağanüstü durumlarda verilen yasal bir hak