Daha önce farkına bile varmadan önünden geçip gidilen heykeller, dünya çapında ırkçılık karşıtı protestoların odak noktası haline geldi. Dünyanın içinde çalkalandığı kriz ortamının nedenlerini geçmişte ararken varılan farklı sonuçlar, heykel tartışmasının farklı kutuplarını da belirliyor. Bir grup geçmişi nostaljiyle anarken, diğeri tarihteki sembollerini yıkmadan eşitsizliğin ortadan kaldırılamayacağını düşünüyor. Peki iki ateş arasında kalan heykellerle ne yapmalı?