Yerin 5-10 cm altında kara kuru, sert ve değişik bir mantar. Antik çağlardan bugüne, Mısır coğrafyasından Çin'e, kıta Avrupa'sına ve Anadolu'ya kök salmış çok çok pahalı bir yiyecek. Yunan filozof Plutarkos'un su, ısı ve yıldırımlarla oluştuğunu yazdığı bu mantarın, meşe ağacına isabet eden şimşeğin eseri olduğu da söylenmiş.