İlber Ortaylı’nın son dönemde çıkan ve dikkati çeken kitabı Türklerin Altın Çağı, Türkler ve Türkiye tarihi hakkında yazılmış bir makro-tarih çalışması. Tarih yazımı ve usulü ile birlikte Timurlulardan, Altın Orda Devleti, Kırım Hanlığı ve Osmanlı Devleti’ni Sultan Süleyman dönemine kadar inceleyen eser, özellikle devlet yapısı ve yönetim konusu üzerine yoğunlaşmış bir temel eser.