Kiev Devleti'nin mirası, yanyana ama ayrı iki halk: Ukrayna ve Rusya… Ekim Devrimi sonrasında Ukrayna göreli bağımsızlığını kaybedecek; Stalin'in merkeziyetçi politikaları onları kitlesel olarak açlığa, toplama kamplarına mahkum edecekti. 2013 "Meydan Olayları"yla alevlenen ve bugüne dek süren "düşük yoğunluklu çatışma"nın radyografisi…