Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta Koşuyolu Mahallesi Salih Omurtak Sokak No:37 Kadıköy /İstanbul adresinde faaliyet gösteren, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan KAFA GRUP REKLAM YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  (bundan sonra kısaca “KAFA” olarak anılacaktır) ile web sitesini kullanan ziyaretçi ve üye (bundan sonra kısaca “ÜYE ” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.  
Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
“KAFA” tescilli Kafa, Tarihtebugün, Kafa çocuk bilim, Minik kafa, Kafa Radyo ve müstakbel diğer markaları temsil etmektedir.

2-SÖZLEŞMENİN AMACI

KAFA’nın sahibi olduğu www.kafa.com.tr alan adlı internet sitesinde (bundan böyle kısaca ” www.kafa.com.tr” olarak anılacaktır) Üye’ye sunacağı ürün ve hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirler.
www.kafa.com.tr üyelerine ürün tedariki sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.kafa.com.tr alan adı üzerinde yayın yapan internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır.
Üye tarafından Platformun kullanılması işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi www.kafa.com.tr alan adlı internet sitesinden faydalanan tüm üyeler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullanan üyeler  www.tarihdergi.com’ ye kişisel bilgilerini vermek suretiyle bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. 

3-ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.kafa.com.tr alan adlı internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.
3.2.Üye, www.kafa.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, www.kafa.com.tr ’yi bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.
3.4. Üye, www.kafa.com.tr  ’ye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal KAFA’ya  bildirmeyi; KAFA’nın üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.5 Üye, www.kafa.com.tr üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer üyelerin, yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
3.6. Üye, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer üyelerin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7. Üye, www.kafa.com.tr üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile www.kafa.com.tr tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8. KAFA’ya ait web sitesi, logosu ile web sitesi içeriği, web sitesinde satışı yapılan ürünlerin ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı KAFA’ya aittir. Üye,  www.kafa.com.tr’nin içeriğindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.9. Üye, www.kafa.com.tr’yi ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer üyeleri satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. KAFA, iş bu maddeye aykırılık ve makul bir sebebin varlığı halinde kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
3.10. Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin KAFA tarafından sonlandırılması durumunda KAFA’dan herhangi bir hak talep edemez.
3.11. ÜYE, işbu sözleşmedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;  kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı KAFA’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla KAFA’ya herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini, ihlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde KAFA’nın zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,  ihlal nedeniyle KAFA’nın adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, KAFA’nın bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini, ihlali nedeniyle KAFA’nın  doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte KAFA’ya ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- KAFA’NIN YETKİLERİ

4.1. KAFA, her zaman için tek taraflı olarak üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle KAFA’ya herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.
4.2. KAFA, üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile ilgili açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir. Ayrıca KAFA, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.
4.3. KAFA internet sitesi üzerinden verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. KAFA, üyelerin, her türlü güvenlik önlemini almış olsa da bilişim sistemlerinin doğası gereği, sisteminin zarar görmeyeceğini garanti edememektedir.
4.4. KAFA, fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman  www.kafa.com.tr’de yer alan fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

5-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

www.kafa.com.tr’ye Üye olmanız halinde aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.
Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.
Üyeliğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz tarafımızdan toplanabilir. 
Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.
Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. www.kafa.com.tr Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu üyelik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda veya www.kafa.com.tr adresinden ya da iletişim bilgileri aracılığı ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. Kişisel verileriniz, üyeliğiniz kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve üyeliğinizin etkin bir şekilde işlemesi için www.kafa.com.tr nin program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üye’nin kendisi veya KAFA tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya KAFA tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkını haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.KAFA tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgilere www.kafa.com.tr adresli internet sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız’dan ulaşabilirsiniz. 

6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

KAFA ve Üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. KAFA bu üyelik sözleşmesinin koşullarında www.kafa.com.tr alan adlı internet sitesi içeriğinde ya da diğer sayfalarında sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler www.kafa.com.tr ‘de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Üyeler www.kafa.com.tr yer alan internet sitesine her yeni girişlerinde veya ilgili sayfalarında her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. Üye, KAFA tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, KAFA ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve üyeliğinin iptal edilerek tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7-İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

8-TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin KAFA’ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir. Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak KAFA’ya   3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirmedikçe, sözleşmede yer alan adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

9-YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.