Gizlilik ve Çerez Politikası

CARSAL REKLAMCILIK ve YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

1-Amaç

İşbu Çerez Politikasının amacı (“Politika”), CARSAL REKLAMCILIK ve YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından yönetilmekte olan www.kafa.com.tr internet sitesinin (“Site”) yönetilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermek ve aydınlatmaktır.

2- Çerez Nedir ve Neden Kullanmaktayız?

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza eklenen bilgi içeren küçük elektronik dosyalardır. Çerezler sanal dünyada geniş çerçevede kullanılan ve web tarayıcılarının otomatik ön kabule tanımlanması sebebiyle ziyaretiniz ile ilgili cihazınızın dil, ayarlar vb. bilgilerinin hatırlanmasına yardımcı olur. Böylelikle Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı, işlevsel ve kolay olmasını sağlar. Google, Facebook gibi üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında kullanıcı deneyiminizin iyileştirilmesi ve tercihlerinize uygun reklam faaliyetlerinde bulunulması sağlanır.

3- Hizmeti Sağlayabilmemiz Açısından Zorunlu Olan Çerezler

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretinizin süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızı sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlatmak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınıza depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizi siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Site’de Kullanılan Çerezler

Google Analitik

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.
Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4- Çerez Kullanımını Engelleyebilirsiniz.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerini değiştirerek, çerezleri engelleyebilir, silebilir, bazı çerezleri silerek bazılarına izin verebilirsiniz. Çerezleri silmeyi tercih eder veya engellerseniz web sitesindeki tercihleriniz de silinecektir. Bu durumda web sitemizin kullanımı ile ilgili kolaylıklardan faydalanamamanız neticesi doğabilir.

5-Politika Değişikliklerine İlişkin Uyarımız

Bu Politika içeriğinin değişmesi veya yeni eklemeler olması durumunda, son güncel politika Kullanıcılarımıza web sitemizde sunulacaktır.

6- Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KAFA GRUP REKLAM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“KAFA”) tarafından işlenen Kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgi için www.kafa.com.tr adresinde yer Kafa Grup Reklam Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Kurum Politikası’’nı okumanızı tavsiye ederiz.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Yazılı Başvurularda: Koşuyolu Mahallesi Salih Omurtak Sokak No:37 Kadıköy/İstanbul
E-Posta Yoluyla Başvurularda: bilgi@kafa.com.tr
KEP yoluyla başvuruda başvuru adresi: kafagrup@hs03.kep.tr


  1. KVKK İlişkin Kurum Politikası
  2. KVKK Aydınlatma Metni
  3. Açık Rıza