Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

1- 
TARAFLAR VE KON
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, internet ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa Sokak No:44 Kadıköy /İstanbul adresinde bulunan KAFA GRUP REKLAM YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“KAFA GRUP “) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

2. SATICI BİLGİLERİ

UnvanıKAFA GRUP REKLAM YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
AdresiKoşuyolu Mahallesi Salih Omurtak Sokak No:37 Kadıköy /İstanbul 
Telefon +90 (216) 428 9 888
Eposta adresi bilgi@kafa.com.tr
Mersis No0486055017100018
Kep Adresikafagrup@hs03.kep.tr

3- CAYMA HAKKI
3.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, KAFA GRUP’a bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar KAFA GRUP’a aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3.2. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile KAFA GRUP tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar KAFA GRUP’a aittir.

3.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde KAFA GRUP’a iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile KAFA GRUP’un  yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, ürünlerin ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
3.4. Cayma hakkının kullanılması halinde,
3.4.1. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
3.4.2. İade formu
3.4.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
3.4.4. KAFA GRUP, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
3.4.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında KAFA GRUP’un zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
3.4.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle KAFA GRUP tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

4. ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
4.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, cinsi, kalitesi, rengi, adedi vb ) KAFA GRUP’a ait internet sitesinde yer almaktadır.
4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün AçıklamasıAdetPeşin FiyatıAra Toplam (KDV Dahil)
 
Kargo Tutarı
  ToplamTL
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi: 
Fatura Adresi: 
Sipariş Tarihi: 
Teslim Şekli:

4.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, ürünlerin temel niteliklerine (cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, birim fiyatları, satış bedeli, ödeme- tahsilat bilgileri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı) ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder.
5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, KAFA GRUP’un anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. KAFA GRUP sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile ALICI’lara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması ve/veya o bölgeye dağıtım yapmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının KAFA GRUP tarafından bildirilecek yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir.
5.3. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. KAFA GRUP satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi’nde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.
5.4. Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, KAFA GRUP edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden KAFA GRUP sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI’nın Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun KAFA GRUP’a iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
5.5. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde KAFA GRUP sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.6. ALICI, KAFA GRUP tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli KAFA GRUP tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, KAFA GRUP tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini KAFA GRUP’a ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere KAFA GRUP’a iade edilir. KAFA GRUP’un iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından KAFA GRUP’a yapılan ödemelere ilişkin KAFA GRUP’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
5.7 Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde KAFA GRUP teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
5.8. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için KAFA GRUP’un herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).
5.9. KAFA GRUP’un olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

6. ÖZEL ŞARTLAR

KAFA GRUP İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

7.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, kredi kartı bilgileri vb. bilgileri;  sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile KAFA GRUP  arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin KAFA GRUP adına yerine getirilmesini sağlamak için KAFA GRUP, KAFA GRUP’un  iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

7.2. ALICI’lara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için KAFA GRUP tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
7.3. ALICI tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, KAFA GRUP tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
7.4.KİŞİSEL VERİLER KANUNUNDAN KAYNAKLANAN HAKLARINIZ
KAFA GRUP tarafından kişisel veriler iş bu sözleşme ile yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve aydınlatma metni ile politikada belirtilen amaçlara işlenmektedir. Veri Sorumlusu Kafa Grup Reklam Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin aydınlatma metnine AYDINLATMAMETNİ adresinden, Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Kurum Politikası’na  ise  KVKKKURUMPOLITİKA adresinden ulaşabilirsiniz.

8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde KAFA GRUP’un kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve KAFA GRUP’un  ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICI’nın ve KAFA GRUP’un bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmiştir.

ALICI                                                                                    SATICI  (KAFA GRUP)


[[sozlesme.Alici_AdSoyad]]