0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

MİMAR SİNAN’IN ADINI TAŞIYAN TARİHî YAPI

Muhteşem Sinan’ın mütevazı mescidi…

Mimar Sinan Mescidi, Fatih-Yenibahçe semtinde bugün Va­tan Caddesi’ne inen bir yamaç üzerinde küçük bir park için­de bulunur. Mimar Sinan’ın kendi hayrı için 1566’dan önce inşa ettirdiği yapının yanında bir sıbyan mektebi, bir çeşme de bulunuyordu. 1918’deki Fatih yangınında sa­dece minaresi ve dört duvarı ayakta kalan cami terkedilmiş, içerisine ve çevresine gece­kondular yapılmıştı. 1976’da Vakıflar tarafından eski plan, fotoğraflar ve arkeolojik ka­zılardan elde edilen verilere dayanarak yeniden inşa edi­len mescit hâlen cami olarak kullanılıyor; ancak sıbyan mektebi artık yok.

Sinan’ın bazı mescitlerin­de olduğu gibi, minare ana yapıdan ayrı, avlu kapısının yanındadır. Şerefesi olmayan minarenin şerefe kısmını kü­çük bir kubbe örter. Yapı, “yaz­lık” olarak tanımlanabilecek geniş bir açık bölüme sahiptir. İstanbul’da muhteşem anıtlar inşa eden Mimar Sinan’ın kendi hatırasını yaşatmak için hazırladığı bu küçük külli­ye, kent tarihi açısından çok önemlidir. Bununla birlikte, maalesef büyük mimarın adına yakışır bir yapı-çevre düzenlemesine sahip değildir.

Yapıyla ilgili İslâm Ansik­lopedisi’nin ilgili maddesinde şu ibare vardır: “Mimar Sinan, kendi imkanları ile inşaını gerçekleştirdiği bu mescid için bir de vakıf tesis ederek içinde sundurma, köşk, ha­vuzlar ve akarsuyun bulundu­ğu bitişik bir bostanı vakfet­miş; çok sayıda ev, dükkan ve 300.000 gümüş akçe geliriyle buranın ‘kıyamete kadar’ yaşatılmasını ve kendisinden sonra başmimar olacakların evkafına nezaret etmesini şart koşmuştur”. Onun hatıra­sını yaşatmamız lazım.

Hayri Fehmi Yılmaz

Zaman_Kaymasi
Mimar Sinan Mescidi’nin erken cumhuriyet dönemindeki görüntüsü, 1918’de büyük oranda yanan yapının sadece minaresinin kaldığını gösteriyor. Hâlen cami olarak işlev gören mescit ve alanı, bugün tarihî kimliğinden çok uzak.

Devamını Oku

Son Haberler

#tarih dergi ön izleme