Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.
0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

1946 HERMANN GORING’İN ÖLÜMÜ / 76. YIL

Ölüm kamplarını kurdu intihar ederek kurtuldu

Yakın tarihteki en büyük insanlık suçu Holokost’un mimar ve uygulayıcılarından Hermann Göring, Nazi yükselişinin 2 adamı olarak ünlendi. Savaş sırasında gözden düşmeye başlayan, unvanı bol ama işlevi az bir konuma inen Göring; savaş sonrası Nürnberg Mahkemeleri’nde yargılanacak, ölüme mahkum olacak ve idamından önce siyanür içerek intihar edecekti.

Almanya’da 30’lardan itibaren Nazi yükselişinin başlıca karakterlerinden Hermann Göring, partinin tepe yönetiminde sosyo-ekonomik olarak iyi bir aileden gelen ender isimlerdendi. Henüz Münih Teknik Üniversitesi’nde bir öğrenci iken NSDAP (Nazi Partisi) ile tanışmış; Hitler’in başarısızlığa uğrayan “Birahane Darbesi”(8-9 Kasım 1923) girişimine katılmış; o tarihten itibaren Hitler’in en güvendiği kişilerden olmuştu. Öncesinde, 1. Dünya Savaşı’nda hava kuvvetleri henüz emekleme aşamasındayken savaş pilotu olarak Prusya Liyakat Nişanı almıştı. Madalya, unvan, mücevher ve sanat eserlerine düşkün Göring ile bu nedenle çokça alay edilmiş, kendisine “Lametta-Heini” (kabaca: yaldızlı herif ) ve “altın sülün” lakabı takılmıştı. 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında Hitler’in gözünden düşen Göring görevden alındı, ancak Hitler’in intiharı sonrası bu karar yürürlüğe giremedi; yakalandı ve ardından Nürnberg Mahkemeleri’nde yargılandı; ölüme mahkum oldu; idamından önce siyanür içerek intihar etti.

 1. “Yahudi sorununun nihai çözümü” emrini veren Göring’in vaftiz babası Yahudi kökenliydi

Göring’in babası Heinrich Gö­ring, hukukçu ve Almanya’nın güneybatı Afrika’daki kolonilerinde valilik yapmış bir dip­lomattı. Göring ailesi de He­inrich’in konumu dolayısıyla dönemin önemli şahsiyetle­riyle içli dışlıydı; bunlardan biri de askerî doktor ve daha sonra iş insanı olan Hermann Epenstein idi. Aileyle öylesine yakındı ki Göring’in hem isim hem de vaftiz babası olmuştu.

Hermann Göring 30 yaşın­dayken Münih’teki “Biraha­ne Darbesi”ne katıldı ve uyluk kemiğine isabet eden bir kur­şunla ağır şekilde yaralandı. Göring’e ilk müdaheleyi orada bulunan Yahudi kökenli Al­man Robert Ballin yapmıştı. Göring, başarısız darbe girişi­minin ardından çocukluğunda yazlarını geçirdiği vaftiz baba­sı Epenstein’ın Mauterndorf Kalesi’ne sığınmıştı (2. Dünya Savaşı sonunda da yine bura­ya kaçmayı planlamıştı). Her­mann Epenstein, 1934’te ölü­münden sonra kaleyi Göring­lere devretti.

Ballin ise ailesiyle birlikte, Kasım Pogromu’nun ardın­dan Dachau Çalışma Kam­pı’na gönderildi. Ancak Gö­ring’le olan yakınlığı nede­niyle kamptan geri çağrıldı ve ailesiyle birlikte Britanya’ya göçederek Holokost’tan kur­tulabildi.

Göring ise tanıdığı ve hatta hayatını kurtaran Yahudi kö­kenli Alman bir aileyi kurta­rırken, milyonlarca tanımadı­ğı insanı ölüme yollayacaktı.

Ölüm kamplarını kurdu intihar ederek kurtuldu
1942’ye gelindiğinde, Göring artık ultra lüks bir hayat sürmekteydi. Bir zamanların incecik savaş pilotu artık iyice kilolanmıştı. Göring hakkında şöyle bir şarkı türetilmişti: “Sağ yaldızlı, sol yaldızlı / Ve göbek sürekli daha yağlı…”.

2. Kardeşi ünlü bir Nazi karşıtıydı

Hermann Göring’in kendisinden iki yaş küçük kardeşi Albert ile ağabeyi­nin politik görüşlerini taban tabana zıttı. Nazi rejiminden rahatsız olduğu için 1933’ten sonra Avusturya vatandaşlı­ğına geçmişti (Avusturya’nın ilhakından sonra mecburen tekrar bu rejim altında yaşa­dı). Birçok Yahudi kökenli ve­ya rejime muhalif tanıdığına 3. Reich’dan kaçabilmesi için yardım etmişti. Ardından Çe­koslovakya’daki araba/askerî araç fabrikasında (Skoda) ça­lışırken rejim karşıtı eylemle­rini artırmış, küçük sabotajla­rı teşvik etmiş ve Çek direniş hareketiyle temasa geçmişti. Ayrıca Yahudi kökenlilerin ve muhaliflerin Nazi soykırım ve katliamlarından kaçabilme­si için birçok defa ağabeyinin imzasını taklit ederek onlara pasaport düzenlemişti. Fab­rikaya işçi temini için topla­ma kamplarından kamyonla insan topluyor; sonra onları kaçabilecekleri uygun alanlara bıraktırıyordu. Bazı eylemleri Gestapo tarafından tespit edil­di, ama Hermann Göring’in nüfuzunu kullanarak bu suçla­malardan kurtuldu. Nürnberg Mahkemeleri’nde Müttefikler tarafından Nazi destekçisi ol­duğu zannedilse de sanıkların kendi lehine verdikleri ifade­ler sayesinde yargılanmadı.

3. Rakipleri Himmler ve Goebbels’e karşı zayıflamıştı

Hermann Göring her ne ka­dar Nazi rejimindeki etkinli­ğiyle bilinse de savaşın hemen öncesinde ve savaş sırasın­da ön planda değildi. Biraha­ne Darbesi girişiminden beri Hitler’in ardından Göring’in Nazi rejimindeki ikinci adam görüntüsü, Himmler ve Goeb­bels’in daha etkin rol oyna­maya başladığı savaşın hemen öncesine kadar sürdü. 2. Dün­ya Savaşı’nın başladıktan son­ra Fransa’nın kısa sürede işgal edilmesi Göring’e ordudaki en üst rütbe olan Reichsmar­schall (imparatorluk mareşa­li) titrini getirdiyse de bunun emir-komuta zincirinde bir geçerliliği yoktu. Britanya Ha­va Muharebesi ve Stalingrad Kuşatması’ndaki büyük ba­şarısızlıklar, bir zamanların ikinci adamını iyice gözden düşürdü. 1942-43’den itibaren biraz parti baskısıyla biraz da kendi tercihiyle sanat eserle­rini çalarak, yağmalayarak ve bazen de satın alarak gösteriş yaptı ve iyiden iyiye lükse düş­kün bir hayat sürmeye başladı.

Ölüm kamplarını kurdu intihar ederek kurtuldu
Adolf Hitler’i çıldırtan mesaj Göring, 1945 Nisan sonunda sığınağına gizlenen Hitler’e bir telgraf yolladı ve yakalanma ihtimali olduğu için tüm görevleri devralabileceğini belirtti. Bu telgraf Führer’i kızdırmamak için özenle yazılmış olsa da Hitler’i çıldırtacaktı.

4. Savaş bitmeden tüm görevlerinden alınmıştı

Her ne kadar Göring’in etkin­liği giderek azalmış olsa da Hitler, Haziran 1941’de (Bar­barossa Harekatı’ndan hemen önce) eğer kendisinin başına bir şey gelirse yerine geçecek kişinin Göring olduğunu belir­ten gizli bir kararname çıkar­mıştı. 1939’da Polonya işgalin­den önce de bir konuşmasında yine aynı şeyi belirtmişti. 21 Nisan 1945’e gelindiğinde ise Sovyet Ordusu, Berlin’e kadar ilerlemişti; tüm büyük yenilgi­lerine rağmen Nazilerin mağ­lup olduğunu kabul etmeyen Hitler bile generallerine açık­ça savaşın kaybedildiğini söy­lüyordu. Hitler, Martin Bor­mann ve Goebbels ile birlikte Führer Sığınağı’nda (Führer­bunker) bulunurken, Göring kaçarak Bavyera Alpleri’ndeki mülküne sığınmıştı.

Ölüm kamplarını kurdu intihar ederek kurtuldu
Göring, 1. Dünya Savaşı yıllarında pilot üniformasıyla, 1916.

Göring tüm bu şartları de­ğerlendirerek, 1941’teki gizli kararnameye gönderme yapa­rak ve Hitler’i kızdırmamak için (!) dikkatli bir şekilde kelimeleri seçerek 23 Nisan 1945’te Führer Sığınağı’na bir telgraf yolladı. Eğer saat 22.00’ye kadar cevap gelmezse Führer’in hareket özgürlüğü­nün kısıtlandığını varsayarak, onun vekili olduğu için maka­mı devralacağını belirtti. Hit­ler bunun üzerine psikolojik bir çöküntüye girdi; Göring’in darbe yaptığını, bunun en ağır ihanet olduğunu söyledi. 25 Nisan’da Göring’e bir cevap yazarak ağır bir ihanet içe­risinde bulunduğunu belirt­ti. Hitler’in yanında bulunan Bormann ise SS’lere Göring’in tutuklanmasını emretti. 29 Nisan’da Hitler’in son dileği ve vasiyetine göre Göring, Na­zi Partisi’nden atıldı; Hitler’in varisi olma konumu iptal edil­di ve tüm görevlerinden alındı. Hitler intiharından önce siya­si verasetini Joseph Goebbels ve Karl Dönitz arasında pay­laştırdı.

+ yazıları

Devamını Oku

Son Haberler