Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.

Haluk Oral

Türkiye’nin şan ve şerefi, milletin mutluluğu için…

Mustafa Kemal Atatürk 4 Mayıs 1931’de üçüncü defa cumhurbaşkanı seçildiğinde, Meclis’te bir konuşma yapmıştı. Çok büyük bir olasılıkla kendi kaleminden çıkan konuşma ve yemin metninde “Türk devletine yönelecek her tehlikeyi tüm kuvvetimle durduracağım” diyordu.

Millet yaşasın diye ölmeye koşan askerler

Gelibolu Yarımadası’nda kara muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 sabahı, Mustafa Kemal’in “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum…” sözlü emriyle de tarihe geçmiştir. M. Kemal muharebelerin ikinci bölümünde, 6 Ağustos’ta Kanlısırt’ın işgali üzerine de benzer bir emir verecek, sonradan iptal edecektir. Belge.

Mustafa Kemal isminin tarihe kazındığı yer

Çanakkale muharebelerinin başında Mustafa Kemal komutasındaki Kemalyeri, 19. Tümen’in harekat merkeziydi. Sıcak muharebe alanının hemen yanıbaşındaki bu mevki, yine muharebelerin ilk aylarında Kemalyeri olarak anılmaya başlanmıştı. M. Kemal’in buradan yazdığı 3 Mayıs 1915 tarihli emirde “Tümen Karargahı”, 6 Mayıs 1915 tarihli emirde ise “Kemalyeri” isminin kullanıldığını kanıtlayan orijinal belgeler…