0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

KİTAP

Nişantaşı’nda yaşayan tarih

İstanbul-Nişantaşı’nda 1920’li yılların konak ha­yatında dünyaya gözlerini açan duayen gazeteci Hıfzı To­puz, doğumundan itibaren tam 35 sene yaşadığı semte dair anılarını Bir Zamanlar Nişan­taşı’nda topladı. Yazar, maddi sıkıntılarla geçen çocukluğun­dan Galatasaray Lisesi, İstan­bul Üniversitesi Hukuk Fakül­tesinde geçen gençlik yıllarına ve ardından Akşam gazetesin­de çalıştığı döneme dair ken­di hayatından kesitler sunar­ken, aynı zamanda 40’lı ve 50’li yılların Nişantaşı’nı anlatıyor. Konakları, sokak ve caddeleri, pastaneleri, sinemaları, kom­şuluk ettiği birçok ünlü sakin­leriyle Nişantaşı’nın kozmopo­lit, renkli sosyal yaşamına ait ipuçları veriyor.

Kitabın en ilgi çekici taraf­larından biri, şüphesiz Nişan­taşı’nın ünlü simalarıyla olan tanışıklıklar. Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Sabahattin Eyü­boğlu gibi birçok önemli isimle komşuluk eden Topuz, bu ede­biyatçılarla yaşadığı anılarına da kitapta yer veriyor. Nişan­taşı’nın zaman tüneline giren kitap, aynı zamanda semtin değişim ve dönüşümü üzerine de önemli bir belge niteliğinde. Kitapta 14 sayfalık bir de fotoğ­raf albümü bulunuyor. Bura­da artık yerlerinde apartman­ların yükseldiği Nişantaşı’nın tarihî konakları, semt sakinleri ve dostlukların fotoğrafları su­nuluyor.

Çocukluk yılları


1930’da çekilen fotoğrafta yedi yaşındaki Hıfzı Topuz anneannesi Rebie Hanım (Süzmeligil) ve ağabeyi Muzaffer Topuz ile birlikte.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-124.jpg

Türkiye’nin temel konuları

Profesör Fa­hir Arma­oğlu’nun akademi ve gaze­tecilik çalışmala­rı derlenerek Türk Siyasi Tarihi adıy­la kitaplaştırıldı. Kutluk Armaoğlu tarafından hazır­lanan kitapta Si­yasal Bilgiler Fa­kültesi ve ODTÜ ile beraber Harvard ve Stan­ford üniversitelerinde ulusla­rarası bir saygın­lığa sahip Arma­oğlu’nun (öl. 1998) özgün çalışmaları dört ana başlıkta toplanmış; İmpa­ratorluk Mirası, Millî Mücadele Yılları, Laiklik ve Kıbrıs Meselesi. Türkiye tarihinin en temel konula­rının yer aldığı bu derleme kitaba Nur Batur da bir önsöz yazmış.

Che’yi kardeşi anlattı

Ernes­to Che Gueva­ra’nun 15 yaş küçük karde­şi ve ailenin en küçük üyesi Juan Martin Guevara, ağa­beyini Fran­sız gazeteci Armelle Vin­cent’e bir mü­lakat ile an­lattı.

Yüzyılın tartışmasız en popüler devrimcisinin 50 yıl önceki katlinden sonra ai­lesi sessiz kalmıştı. Hemen hiçbir yerde boy gösterme­diler. Bu sessizlik 2007’de A. Vincent’in J. M. Guevara ile görüşmesinden sonra bozul­du. Bu görüşmeden Nisan 2016’da bir kitap doğdu. Can Yayınları tarafından geçen ay basılan Abim Che (Mon frè­re, le Che) kitabı, bir devrim­cinin politik bir figür olarak ailedeki anlamını ve onun evdeki profilini de sunuyor. Bu yanıyla kitap, Ernesto Che Guevara’nın gençlik dö­nemindeki özel hayatını ilk elden yansıtan bir belge nite­liğinde.

Juan Martin Guevara, ağabeyi Ernesto’nun omuzlarında. 1945.

Devamını Oku

Son Haberler