Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.
0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Nesiller boyu kalacak bir tarih-kültür rehberi

Yazarımız ve profesyonel rehber Serhan Güngör’ün “Gezgingöz” köşesinde yayımlanan yazıları, kapsamlı bir kitapta biraraya getirildi. 42 ülkede Türkiye tarihinin neredeyse tüm izlerini biraraya getiren kitap, alanında yapılmış ilk çalışma.

Profesyonel turist rehberi ve yazarımız Serhan Gün­gör’ün kaleme aldığı Gez­gingöz: Sınır Ötesi Türkiye Mi­rası Rehberi, Kronik Kitap’tan raflarda yerini aldı. Önsözü Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunuşu #tarih Yayın Yönetmeni Gürsel Göncü tarafından yazılan kitap, 42 ül­kede, antik çağdan bugüne Tür­kiye tarihinin izlerini sürüyor; 92 tarih ve insan hikayesi sunu­yor. Güngör’ün Türk gezginler­le 25 yıldır yaptığı yurtdışı tur­larında ve kendi seyahatlerinde gittiği ülkelerden topladığı hika­yeler, Türkiye ve Anadolu kül­türünün sınırötesindeki izlerini biraraya getiriyor. Kitap, Serhan Güngör’ün daha önce #tarih’te yayımlanmış tüm yazılarını, eks­tra bilgiler ve görsel malzemeyle biraraya getiriyor.

GEZGİN GÖZ
SINIR ÖTESİ TÜRKIYE MİRASI
REHBERİ (İNSANLAR,
MEKÂNLAR VE OBJELERLE
ÜLKE ÜLKE YURTDIŞINDAKİ
TARİHİMİZ)

SERHAN GÜNGÖR

Sunuş yazısında, Güngör’ün kitabının müstesna özellikleri şöyle tarif ediliyor:

“… Anadolu, biz Türklerin anayurdu. Ancak atalarımız hem doğuda hem batıda hem de kuzeyde ve güneyde at koştur­muşlar, buralara yerleşmişler, kalıcı olmuşlar. Bugünkü Tür­kiye sınırlarının çok ötesine, hatta Amerika’ya, Japonya’ya, Avustralya’ya kadar uzanmış­lar. Bugün analarının-ataları­nın izlerini takip eden insa­nımız; Türkiye’nin, Türklerin peşinde giden araştırmacıları­mız, tarihçilerimiz pek az. Ken­di tarihimiz hakkında yapılan ciddi araştırmaların yine büyük bölümünde Türk imzası yok. Çalışmadan, çabalamadan, or­taya orijinal bir ürün koyma­dan sadece laf etmek, nutuk at­mak dün olduğu gibi bugün de ve özellikle artık sosyal medya üzerinde pek yaygın (…)

İşte bu çöp laflar, ahkâmlar, günlük ve politik arızalar içeri­sinde; kendini ve tarihini kay­betmeyen az sayıda insan evladı didinir, çalışır, üretir ve analarıy­la-atalarına layık olmaya çalışır. Profesyonel rehber Serhan Gün­gör de yıllardır yurtdışındaki Türk-Osmanlı izlerini araştırır; bunların bulunduğu yerlere biz­zat gider, gözlemler; yazar, fotoğ­raflar. Bu müstesna insanlara “iz sürücü” denir. Bunlar var olan siyasi havalardan, popüler zırva­lardan, tarihin sadece işine gelen kısımlarını alıntılayan insanlar­dan uzakta, iş yapar, çalışır ve re­ferans değeri olan mamul madde ortaya koyar.

Bu kitap, Serhan Güngör’ün en az 10 yıllık “peşe düşme” ma­cerasının somutlaştığı bir eser. İş icabı veya turizm ya da ziyaret amaçlı yurtdışına gidenler için oralarda bulunan ve Türk-Os­manlı izlerini günümüze taşıyan yerleri, objeleri, belgeleri, anıt­ları, yazıtları bilgileriyle aktaran benzersiz bir ürün. Bu kitapta, büyük başkentlerin büyük mü­zelerinde sergilenen eserlerimiz de var; üstelik Wikipedia’da bu­lunmayan özellikleriyle. Ancak Serhan Güngör’ün yaptığı işin esas kıymeti kenarda-köşede kalmış, bilinmeyen veya çok az bilinen Türk-Osmanlı izlerini de ortaya koyması, belgelemesi.

Yıllar öncesinden bugüne ulaşan tarihimize dair şöyle ses­leniyor bu eser: “Evet, bunları okuyunuz, öğreniniz ve hatta yo­lunuz düştüğünde mutlaka biz­zat görünüz”.

Dimetoka Bayezid Cami, Mayıs 2018

Devamını Oku

Son Haberler