0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

ASAF HALET ÇELEBİ’NİN ÜNİK ŞİİR KİTABI

Om Mani Padme Hum: Size 3 yeni şiir sunuyorum…

20. yüzyıl Türk şiirinde önemli bir yeri olan Asaf Halet Çelebi’nin 1939’da kendisi tarafından hazırlanmış 48 sayfalık bir yazma eseri ortaya çıktı. İçindeki 21 şiirden 3’ü daha önce yayımlanan kitaplarında bulunmuyor. Hem şiirleri hem de hayat tarzıyla sıra dışı bir portre olan Asaf Halet Çelebi’nin orijinal yazma eserinden ilk defa…

Türkiye yayın piyasasın­da şiir kitapları en çok satan şairlerden biridir Asaf Halet Çelebi (Mehmet Ali Asaf). Özel kişiliği, renkli haya­tı, Om Mani Padme Hum gibi il­ginç isim taşıyan şiir kitapları, tasavvuf- Budizm-musiki-Eski Mısır tarihi-Osmanlı kültürü izleri taşıyan şiirleri nedeniyle hep aranan, sorulan bir edebi­yat insanıdır.

1907’de Cihangir’de do­ğan Asaf Halet Çelebi babası, Dahiliye Nezareti Şifre Kale­mi’nde müdür Mehmet Sait Halet Bey’di; kendisinden Fransızca ve Farsça dersleri aldı. Üsküdar Mevlevihanesi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ve Rauf Yekta Bey’den de musiki ve nota dersleri aldı. Galatasaray Lisesi, Sanayi-i Nefise Mektebi ve Adliye Meslek Mektebi’nde öğrenim gördü. Bir müddet Fransa’ya gitti.

Sahaftan_1
Asaf Halet Çelebi’nin kendisi tarafından çizilmiş ve imzasını taşıyan otoportresi. 1942’de basılan He isimli kitaba ek olarak konulmuş bu gravürden 4 adet bulunuyor.  

Daha sonra Üsküdar Ad­liyesi Ceza Mahkemesi’nde zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası ve Devlet Deniz Yolları İşletmesi’nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde kütüphane memurluğu da yapan Asaf Ha­let Çelebi, Beylerbeyi semtinde yaşadı. Küllük Kahvesi’nin de müdavim ve önemli simaların­dan olan Asaf Halet Çelebi genç yaşta, 15 Ekim 1958’de vefat etti.

Sağlığında basılan He (1942), Lamelif (1945), Om Mani Padme Hum (1953) isimli üç kitabı olan şairin 1939’da kendisi tarafın­dan hazırlanmış, 23.5 x 15 cm. ölçüsünde, 48 sayfalık ünik bir şiir kitabı, özel bir koleksi­yondan elimize ulaştı. Basit bir karton kapak üzerine “Kitaplar” yazılı olan bu şiir kitabında 21 şiir, bir beyit var. İlk sayfasında Asaf Halet Çelebi imzasını taşıyan “Nijad Nihad Server Beyefendi’ye şairin büyük sempatisi ve hürmetlerile, 26/1/1939, İstanbul” yazılı bir ithaf bulunmaktadır. 1998’de Selahattin Özpala­bıyıklar tarafından matbu şiir kitapları ile karşılaştı­rılarak yapılan Bütün Şiir­leri (Yapı Kredi Yayınları) kitabında, şairin basılı üç kitabına girmemiş şiirleri de ilave edilerek bir külliyat oluşturulmuştur. Elimiz­deki ünik eseri bu kitapla karşılaştırdık ve Asaf Halet Çelebi şiirine katkı sağlaya­cak önemli farklar ortaya çıkmış, daha önce yayım­lanmadığını düşündüğü­müz 3 şiir tespit ettik.

Ünik yazma eserdeki şiirler ve 1998’de yayımla­nan versiyonları ile farklar şöyledir:

Kitaplar: Bütün Şiirleri (s. 37)

“İbranide tayf

Kara sargılı haham”

mısraları yoktur. Ayrıca metnin içinde Çelebi tara­fından yapılmış birtakım simgeler de He baskısında ve dolayısıyla Yapı Kredi Yayınla­rı’nın Bütün Şiirleri kitabında yer almaz.

Cüneyd: Bütün Şiirleri (s.9)

Kahkaha: Bütün Şiirleri (s.13)

Doğduğum Evin 2 Penceresi: Bütün Şiirleri’nde (s.16) “2” raka­mı ve “birinci pencere” kelime­leri yoktur.

İkinci Pencere: Bütün Şiirle­ri’nde (s.17) “fırıl fırıl dönen bir insan”, yazmada ise “fırıl fırıl dönen ecinni” yazar. Yine “büyük bademin altında soh­bet ederler” mısraı, yazmada “Büyük bademin altında acaib ecinni şekillerile sohbet eder­ler”dir. “Giderler, gelirler”, ise yine yazmada “gelirler, giderler” diye kayıtlıdır.

Sahaftan_2
“Kitaplar” şiirinde, basılı nüshada olmayan dize ve işaretler bulunuyor.

Arif Dino’ya Kaside: Bütün Şiirleri’nde (s. 69) “aselbendle”, yazmada ise “aselbende”.

Nirvana: Bütün Şiirleri (s. 47). Yazmada “Hem uyku hem ölüm” mısraından sonra “yoklukla dolu gönlüm” mısraı vardır.

İbrahim Nebi: Bütün Şiirleri’nde (s.12) başlık sadece “İbrahim”dir. 10. mısrada “güneşi evime sokan kim”, yazmada “evime güneşi sokan kim”dir.

Siddharta: Yazmada “Om mani padhme hum” şeklinde 2 defa yazılı olarak tekrarlan­mıştır. He’de ve Bütün Şiirleri’nde 3 defa kaydı bulunmaktadır.

Rüyasız Öykü: Bütün Şiirleri’nde yoktur.

He: Bütün Şiirleri (s.10)

Nuru-siyah: Bütün Şi­irleri’nde (s. 23) “Selimi salisin” yazar; yazmada ise “III cü Selimin”dir. Yine “lalaydı” kelimesi, yazmada “lalamdı”dır.

Çemenlerde: Bütün Şiirleri’nde (s.54) “dökk ve Heyyy” ibareleri, yaz­mada “hey ve dök”tür.

Sevgili: Bütün Şiirleri’n­de yoktur.

Tahtadan Yapdığım Adam: Bütün Şiirleri’nde (s.19) “konuşmak” ve “toprağı iştiha ile yiyen”, yazmada “konuşma” ve “toprağı iştiha ile kemiren”dir.

Nigârı-Çin: Bütün Şiirleri’nde (s. 55) “çin ü maçin”, yazmada “Çin ve Maçin”.

Trilobit: Bütün Şiirleri’nde (s.30) “50.000.000”, yazmada “20.000.000”. Bütün Şiirleri’nde “kaybolup”, yazmada “gaybolup”.

Sahaftan_3
Asaf Halet Çelebi şiirleri sağlığında da tartışılıyordu. Çelebi kendisiyle yapılan bir röportajda şiirlerine yönelik eleştirilerine cevap veriyor

Yer Olmayan Yere: Bütün Şiirle­ri’nde yoktur.

[Mansur]: Bütün Şiirleri’nde (s.50) “girdiler” kelimesi yazma nüshada “gittiler” şeklinde­dir. Yazma nüshada şiirin adı yazılmamıştır. Şiirin son kısmı yazma nüshada epey farklı ve şöyledir:

“Bütün sesler bir sesde boğuldu

büyük köse vur

mansur benim heyyyy

mansur benim

sesim

mansur benim heyyyy”

Gözler Kimi Gördüler: Bütün Şiirleri’nde (s.45). Bu şiir epey değişikliklere uğramıştır. Yaz­ma nüshadaki şiirin başında bulunan

“bütün adlarla beraber

unuttum adını”

mısraları baskı kitaplarda yoktur. Yazmada “bütün şehri doldurdum” yerine “sokakları doldurdum” yazılıdır. “Görü­len” yerine “görünen” kullanıl­mıştır.

Asaf Halet Çelebi’nin bilinmeyen dizeleri

Sahaftan_Kutu1

Rüyasız Öykü

Geceleyin

bacadan düşen umacı

haydi düş de ye beni

ye beni

bir şey görmeyim

gözümden ye beni

bir şey duymayım

kulağımdan ye beni

bir şey düşünmeyim

kafamdan ye beni

görmeyim

işitmeyim

düşünmeyim.

Sahaftan_Kutu2

Sevgili

seneleri unutdum

doğmamış gibiyim

unutmadığım sen varsın

ki seni de yutdum

başımı kesseler

içimden başın çıkar

ve gene sana gülümser

kollarımı kesseler

içimden kolların çıkar

ve sana açılır

bacaklarımı kesseler

içimden bacakların çıkar

ve sonsuzluğa doğru yürür.

Sahaftan_Kutu3

Yer olmayan yere

neden dönüyorlar

döne döne kimden geliyorlar

kime gidiyorlar

ne sağları var

ne solları var

ne altları var

ne üstleri var

nerden geliyorlar

sarhoştan daha sarhoş

deliden daha deli

onlar da bilmiyorlar

at kendini bize

ve bilme

biz

bütün dönenlerle

yer olmayan yere gidiyoruz

yer olmayan yere

SON SAYFADAKI BEYIT…
Peri padişahının kızına gönül verdim
Kendime urba yapdım masalların renginden.  

+ yazıları

Devamını Oku

Son Haberler