0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Emeklilik beklerken İzmir’i yasa boğdu

İzmir’in çok tanınan ve sevilen bir hekimiydi Mehmet Atilla Baran. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğinde, dört gün sonra ayrılacağı emeklilik hayatını planlıyordu.

Atilla Baran, Dokuz Ey­lül Üniversitesi Tıp Fa­kültesi 1987 mezunuydu. 2001-2003 arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansı­nı tamamlamıştı. İzmir Al­sancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde acil serviste çalışırken 26 Ey­lül’de koronavirüs enfek­siyonuna yakalandı. Önce çalıştığı hastaneye yatışı ya­pıldı; fakat durumunun ağır­laşması üzerine 6. günün­de Ege Üniversitesi Hasta-nesi yoğun bakım ünitesine nakledildi. Tedavisi devam etmekteyken durumu kötü-leşen Baran, 12 gün sonra, 8 Ekim’de hayata veda etti. 24 yaşındaki kızıyla bir-likte hayalleri vardı. Emekli olmak için bir ay önce dilek-çe vermişti; hayatını kay-bettiğinde emekliliğine 4 gün kalmıştı. Çok tanınan ve sevilen bir hekim olan Ba-ran’ın ardından başta İzmir, tüm Türkiye’de yas vardı.

Fatma Özlen

PROF. DR. HASAN ONAT (1957-2020)

Kıymetli ilahiyatçı sevilen bir hocaydı

Covid-19 geçtiğimiz ay Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı eski başkanı Prof. Dr. Hasan Onat’ı da aramızdan ayırdı.

Çankırı’da 1957’de dün­yaya gelen Onat, ilköğ­retimini Çankırı’da tamam­ladıktan sonra ortaöğretim ve lise eğitimi için Yozgat’a gitti. 1979’da Ankara Üni­versitesi İlahiyat Fakültesi­ni kazanan Onat, mezun ol­duktan sonra okulunda asis­tan olarak kaldı. “Emeviler Devri Şii Hareketleri” isimli teziyle, 1986’da doktor un­vanını aldı. 1987’de yardım­cı doçent, 1989’da doçent, 5 Ağustos 1995’te de profe­sör oldu. 1993’te Londra ve Manchester’da araştırmalar yaptı. 1994’te Roma Grego­riana Üniversitesi Misio­logy Fakültesi’nde, misafir öğretim üyesi olarak dersler ve seminerler verdi. 1999- 2002 arasında, Gazi Üniver-sitesi Çorum İlahiyat Fakül-tesi Dekanlığı’nı yaptı. An-kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’inde İslâm Mez-hepleri Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü; İslâm Mezhepleri Tarihi ve Günü-müz İslâm Dünyâsında Dinî Akımlar derslerini verdi. 26 Eylül’de Covid-19 nedeniy-le tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İki çocuk babası Onat, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci ve Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslam Devrimi kitapla-rının da yazarıydı.

Devamını Oku

Son Haberler