0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Ahmet Kuyaş

‘Erkek’ olmayan seçemezdi ‘seçilme’ için henüz erkendi

Cumhuriyetin ilanına doğru yaşanan gelişmeler, ileride yaşanacak devrimlerin habercisiydi. Ancak kadınlara verilecek haklardaki devrimci yaklaşım, o yıl henüz herkes tarafından benimsenmiş değildi. Kadınların seçme...

Osmanlılar’ın başında halife değil padişah vardı

Kaldırılışının 100. yıldönümünde halifelikten yana olanlar isteklerini yüksek sesle dile getiriyor. Şeriatı eleştirenler ise apar topar gözaltına alınıyor. Osmanlı padişahlarının halifelik ünvanını sistematik olarak...

Abdülmecit’in talepleri, Mustafa Kemal’in planları…

Halife Abdülmecit Efendi, Ankara Hükümeti’nden halifeliğin konumunun tanımlanmasını istiyordu. Durum, Ocak ayında İsmet Paşa tarafından Mustafa Kemal’e aktarıldı. Mustafa Kemal’in Türkiye projesinde hiçbir zaman...

Uzaklardan gelen mektup İsmet Paşa’yı kızdırmıştı

Hilafet kurumunun geleceğine ilişkin tartışmalar cumhuriyetin ilanının ardından alevlenirken, Hint Müslümanlar Ağa Han ve Emir Ali tarafından Başbakan İsmet Paşa’ya gönderilen mektup ortalığı iyice...

Cumhuriyetin anahtarı: Meclis ve ulusal egemenlik

İstiklal Savaşı'nın önde gelen komutanları, Mustafa Kemal Paşa gibi ulus-devletin ne demek olduğunu anlayabilmiş değillerdi. Tüm yurttaşlarına eşit mesafede duracak çağdaş bir ulus-devletin mutlaka...

İkinci Meclis toplanıyor CHF 1 ay sonra kuruluyor

Birçok kaynak Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF, sonradan CHP) 9 Ağustos ya da 9 Eylül 1923’te kurulduğunu yazar. Mustafa Kemal’in, Sivas Kongresi’ni partinin ilk kongresi...

M. Kemal ve yeni meclis tarihî kararların arifesinde

Cumhuriyeti ilan edip halifeliği kaldırarak yeni devlet biçimini belirleyen ikinci TBMM, devrim sürecini yöneten iktidarın kararlarını çoğunluk oyuyla kanuna dönüştürmekle yetinecekti. Büyük çapta Mustafa...

Rauf Bey ve İsmet Paşa: Yıldızı hiç barışmayan ikili

Millî Mücadele’nin başlangıcında önemli roller üstlenen Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve Refet Paşa, kendilerine Anadolu hareketi güçlenince katılan İsmet Paşa’nın önemli mevkilere gelmesinden...

Ulusal egemenlik fikri ve TBMM’de tartışmalar

Lozan’daki görüşmelerinin kesilmesinden sonra Ankara’ya dönen Hariciye Vekili İsmet Paşa, TBMM’de ağır eleştirilere uğramıştı. Hükümete de tepki gösteren “İkinci Grup”un sert tavrı, imzalanacak bir...

Halkın Paşa’ya desteği basın ve hilafetin direnci…

TBMM’deki muhalif gruplar, Mustafa Kemal Paşa’nın siyasi parti kurma niyetini açıklaması nedeniyle harekete geçmişlerdi. Paşa, Ocak ortasında bir aydan fazla sürecek bir Marmara-Batı Anadolu...

Mustafa Kemal Paşa’nın Halk Fırkası kurma kararı

Mustafa Kemal Paşa tam 100 yıl önce 6 Aralık 1922’de bir parti kurmaya karar verdiğini açıklamıştı. Vakit gazetesinin başyazarı Ahmet Emin (Yalman) Bey o...

İstiklal Harbi ve ölümden sonra diriliş

Millî Mücadele süreciyle haklı olarak övünüyoruz ve bunun önemli dönemeçlerini bayram günleri olarak kutluyoruz. Başarıyı gerçekleştirenler de öyle yaptılar. Ancak onlar yalnızca askerî ve...