0,00 ₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Erenköy Kız Lisesi: Asırlık bir fidan

Geçen sene yüzüncü yılını dolduran Erenköy Kız Lisesi, bir anı-tarih kitabı ile geçmişini belgeledi. Adını lisenin marşından alan Genç Fidanlar Bahçesi bir sözlü tarih çalışması olmakla beraber, pek çok yeni belgeyi de gün ışığına çıkarıyor.

GENÇ FIDANLAR BAHÇESI

Erenköy Kız Lisesi’nin tari­hini ele alan Genç Fidan­lar Bahçesi kitabı, kurum tarafından yürütülmekte olan “100 Yüze” projesi kapsamında oluşturuldu. Kitap, lisenin 1939 yılı mezunlarından ve efsanevi edebiyat öğretmenlerinden bi­ri olan Mahmure İnceoğlu’nun güftesini yazdığı meşhur marş ile aynı adı paylaşıyor. Malte­pe Üniversitesi İletişim Fakül­tesi’nden Hakan Aytekin ve ay­nı zamanda Erenköy Kız Lisesi mezunu olan Elif Sungur’un edi­törlüğünü üstlendiği kitap, eği­tim tarihimizdeki bu köklü ku­rumu, öğrencileri-öğretmenleri ile birlikte anlatıyor.

Okulun tarihini kitap üzerin­den adım adım izliyoruz. 1911’de Maarif Nazırlığı’nın Erenköy’de satın aldığı Şehremini Rıdvan İsmail Paşa Köşkü, okulun ilk mekânı ve kitap burayı başlangıç olarak alıyor. Okul 1916’da büyük bir yangının ardından yenilenip genişletilerek ‘Sultani’ adını alı­yor. Bu tarihten itibaren Rıdvan İsmail Paşa Köşkü’ne “kimyaha­ne”, “cimnasdik”, “yemekhane”, “üç katlı dershane”, “hastane” kı­sımları da eklenerek bir komp­leks halini alıyor. En son ekle­nen ise Padişah V. Murad’ın kızı Hatice Sultan’dan satın alınan Topçu Reisi Hacı Hüseyin Paşa Köşkü. Ve günümüzün Eren­köy Kız Lisesi böylece yaşamına başlamış oluyor. 22 Şubat 1945 gecesi çıkan bir diğer yangın so­nucu Erenköy Kız Lisesi’nin ta­rihî köşkü küle dönüyor. Kitabın oluşmasına önayak olan Eren­köy Kız Liseliler Derneği’nin kuruluşu da bu yangına denk geliyor. 1944 mezunlarından Dr. Mutlu Urcun, okula hizmet ve yangınla oluşan eksiklerinin gi­derilmesi amacıyla 23 mezunla birlikte bu derneği kurmuş.

Okulun ilk mezunlarının bil­gisini bize ulaştıran, 1942-1943 Hatıra Albümü bir diğer güzide belge. Albüme, okulun ilk yıllığı da denebilir. 1943 yılına kadar mezun olmuş tüm öğrencile­ri gösteren albüme göre 1919- 20 senesinde 102 Afife Arif, 233 Melahat Nazmi ve 239 Nezihe Fırat, lisenin ilk mezunları. İlk kadın astronom ve dekan Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan, ilk kadın arkeolog Prof. Dr. Jale İnan, so­yut eserleriyle tanınan ressam Leyla Gamsız Sarptürk, yazar kız kardeşler Halide Nusret Zor­lutuna ve İsmet Kür, değerli sanatçılar Macide Tanır, Nisa Serezli, Hale Soygazi, çağdaş ya­zarlardan Ayfer Tunç okuldan mezun isimlerin bazıları.

Erenköy Kız Lisesi mezunla­rının yaşam öyküleri, anıları ve fotoğrafları ile beraber yaşayan­larla yapılan sözlü tarih görüş­melerini de içeren Genç Fidan­lar Bahçesi, Erenköy İnas Sulta­nisi’nden Erenköy Kız Lisesi’ne 1916-2016 kitabına Erenköy Kız Liseliler Derneği’nden ulaşılabi­lir. Kitaptan elde edilen gelir de, hali hazırda 60 öğrenciyi destek­lemekte olan burs fonuna aktarı­lacak. Kitabın oluşturulma süre­cinde ortaya çıkan yazılı ve gör­sel malzemelerden oluşan sergi ise, 11 Haziran tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Hatıraların olmazsa olmazı Rıdvan Paşa köşkünün girişindeki aslan heykelleri öğrenci fotoğrafları için en başta gelen dekorlardandı. Bu karelerden birinde, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nisa Serezli ve bir arkadaşı, 1940’lar.

Devamını Oku

Son Haberler