Dünün ve bugünün gündemi e-postanıza gelsin.

Son padişahın başlangıcı

Topkapı Sarayı’nın Babü’s-saade olarak bilinen kapısının önünde geleneksel biat töreni (Saçak Töreni) yapılıyor. 36. ve son padişah Vahidettin’in sağında, ayakta, Veliaht Abdülmecit Efendi, tahtın arkasında, ortada, Mabeyn Başkâtibi Ali Fuat (Türkgeldi) Bey var. Tahtın sol yanında, İkinci Mabeyinci Nüzhet Bey, törene katılanların öptükleri saçağı tutuyor. Saçak öpen subayın arkasında Sadrazam Talat Paşa ve Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi görülüyor. Şeyhülislamın solunda, sırayla, Ahmet Rıza Bey, Harbiye Nazırı Enver Paşa, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Hariciye Nazırı Ahmet Nesimî ve Adliye Nazırı Halil (Menteşe) Beyler duruyor.

Devamını Oku

Son Haberler