Osmanlı döneminde ordunun başında sefere (1699) çıkan son padişah 2. Mustafa’ydı. Savaş amacı dışında Saray’dan ilk ayrılan sultan ise 2. Mahmud oldu (1830). Sultan Abdülmecid’in bundan 171 sene önce çıktığı Akdeniz/Ege adaları seyahati ise Marmara çıkışından Rodos-Girit’e kadar birçok noktayı kapsıyor ve bölgede yaşanan siyasi gerilimleri azaltma, İstanbul’a olan bağlılığı artırma amacı taşıyordu.

Osmanlı padişahları, sa­raylarından uzak yerle­re ve uzun süreli olarak ancak sefere çıkmak veya av amacıyla gitmişlerdir. Ordunun başında sefere çıkan son padi­şah 2. Mustafa’nın 1699’daki ha­rekatından sonra askerî amaçlı olarak saraydan ayrılmalar da sona ermiş, yalnızca av maksa­dıyla İstanbul’a yakın yerlere kı­sa seyahatler görülmüştür.

Tedbil-i hava tavsiyesi


Gezi sırasında henüz
27 yaşında olan Sultan
Abdülmecit’in geziye
çıkarken bir umudu da
çocukluğundan beri
yakasını bırakmayan verem
hastalığına iyi gelmesiydi.
Doktorlar bilhassa deniz
seyahatini tavsiye etmişti.

Yazının devamını okumak için #tarih‘in Ağustos 2021 sayısını buradan satın alabilirsiniz.